Lazerli iz takibi sayesinde kaynak kafası her zaman istenilen en mümkün kaynak pozisyonunda kalarak kaynağın otomatik olarak devam etmesini sağlar. Bu sayede lazerli iz takibi ile kalite artışı sağlanırken fire/tamir oranlarında düşüşler olmaktadır. STC, kendi geliştirdiği iz takip sistemi SeamTraC ile müşterilerine özel çözümler sunmaktadır. SeamTraC üçgenleme metodunu kullanarak kaynak profilini 2 boyutlu olarak hesaplamakta, temassız gerçek zamanlı ölçümler ile kaynağın hassas bir şekilde otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Kaynak uygulamalarında, kaynağın düzgün yapılabilmesi için kaynak torchu ile kaynak ağzının belirlenen pozisyonda ilerlemesi gerekmektedir. Operatörden kaynaklanan, kaynak yapılacak malzemenin kayması veya profilin eğimli olması vs. nedenlerle kaynak ağzı ve kaynak torchunun uyumu bozulabilir. Bu bozulma malzemenin fireye dönüşmesine, istenmeyen tamiratlara, kalitenin düşmesine ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kaynak torchunun önüne eklenecek lazer sensör vasıtasıyla taranan profilden alınan verilerin bilgisayar ortamında işlenmesiyle, kaynağın otomatik olarak takibinin yapılması sağlanır. Temassız iz takip sistemi kaynak yolunda oluşan farklılıkları çok yüksek hassasiyetlerle hissederek, kaynak torchunun pozisyonunu otomatik olarak ayarlar.


Avantajları

Lazerli iz takibi optimum kaynak penetrasyonu sağlayarak kaynak kalitesinin(kaynak kaçıklığı) uluslararası standartlara(API vb.) uygun şekilde tamamlanmasını sağlar. Lazerli iz takibinin avantajı insan gözünün ayırt edemeyeceği küçük hataları tespit ederek hassas düzeltmeler ile kaynak formunun estetik görünümüne katkı sağlamasıdır. SeamTraC’ın diğer bir avantajı ise üretimin devamlılığının sağlanmasıdır. İş gücünden elde edilen tasarrufa ilave olarak fire ve tamir oranlarında düşüş sağlanır. Böylece firma bünyesinde daha az kaynak tamircisi istihdam edilebilir. SeamTraC birçok farklı kaynak uygulamasına ve kaynak profiline kolayca adapte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sensör Özellikleri

Kaynak izi takibi uygulamalarında yüksek teknolojili lazer sensörler kullanılmaktadır. Sensörün içerisinde mini kamera ve lazer diyot bulunmaktadır. Lazer, ışık kaynağı görevi yapar ve yüzey çizgisini parlatır. Kamera ise direkt çizgiyi gösterir. Kameranın önünde lazer ışığının geçmesine izin veren fakat diğer ışıkları engelleyen özel bir filtre vardır. Kamera lazer ışığını belli bir açıdan izler.
Çünkü bu açılı izleme sayesinde lazer ışığının kamera görüntüsündeki konumundan cismin sensöre uzaklığı hesaplanabilir. Cisim sensöre uzaklaşırsa lazer çizgisinin kameradaki görüntüsü aşağı doğru kayar, yaklaşırsa cismin çizgi görüntüsü yukarı kayar. Bu aynı zamanda profil şeklinin izlenebilmesini sağlar. Örneğin bir çukur profil izlenecekse görüntüde çukurdan gelen ışık normal yüzeyden gelene göre daha aşağıda olur ve böylece herhangi bir profili izlemek mümkün olur.
Kameradan alınan resim, bilgisayar programı tarafından işlenir. Program ilk olarak resimde çizginin nerede olduğunu bakar. Sonra, istenen profile uygun bir görüntü arar. Eğer aranan profili bulursa profilin önceden belirlenmiş olan takip noktasına kullanıcının görebilmesi için artı işareti koyar.
Profil noktası, takip edilen noktada belirli bir tolerans aralığında ise işlem yapmaz. Eğer bu tolerans değerini geçecek kayma olmuşsa profil merkezini referans noktasına çekebilmek için hareket sinyali üreterek kontrol ünitesine gönderir. Kontrol ünitesi de bu sinyale göre sistemi hareket ettirerek profilin istenen noktada kalmasını sağlar.

Uygulama Alanları


Boru İmalatı


STC PRD-ÇAĞIL grubu ile 15 yılı aşkın bir süredir spiral çelik boru sektöründe birlikte faaliyet göstermektedir. Elde ettiğimiz tecrübelerle spiral çelik boru sektöründe yeni trendler ve teknolojilerin kullanımında öncülük etmekteyiz. Müşteri portföyümüz ile ihtiyaçları ve düşünceleri üzerine nasıl rekabet avantajı yakalanabileceği konuları devamlı olarak görüşülmemektedir. Lazerli iz takibi sistemi de bu ihtiyaçlar çerçevesinde firmamızca geliştirilmiştir.
Uygulamalar
  • İç Kaynak Takip
  • Dış Kaynak Takip
  • Ultrason Takip
  • Dış Kaynak Frezeleme Takip
  • Diğer Sektörler

Basınçlı kap/Kazan, gemi inşaa, otomotiv, raylı taşımacılık ve havacılık sektörleri lazerli iz takip sisteminin kullanıldığı diğer başlıca alanlar olarak sayılabilir.
Çok ince etli malzemelerin (0,5mm) kaynağından kalın etli malzemelerin(180mm) kaynatılması işlemlerinde lazer takip sistemi kullanılabilmektedir. Aynı şekilde lazerli iz takibi sistemi ile gaz altı, toz altı, TIG vb. farklı kaynak prosesleri için de çözümler sunulabilmektedir.
STC kendi geliştirdiği uygulama yazılımı SeamTraC ile yukarıda belirtilmiş veya sizin aktaracağınız uygulamaya özel anahtar teslim çözümler geliştirmektedir.


Software - SeamTraC


SeamTraC geliştirilirken farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Böylece her bir uygulama ile müşteriye özel çözümler sunulmaktadır. Lazerli iz takip sisteminin müşteri sistemine entegrasyonu sahada hem donanımsal (montaj süpervizörlüğü) hem de yazılımsal olarak ekibimizce gerçekleştirilmektedir.
SeamTrac yazılımı ile bir çok farklı kaynak profiline ait iz takip algoritmaları geliştirilmiştir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilebilecektir. Aşağıdaki resimden de görülebileceği üzere neredeyse tüm kaynak profilleri için çözüm sunabilmekteyiz.
Kalın etli malzemelerin birden çok paso ile kaynatılması esnasında lazerli iz takip sistemi otomatik takip için kullanılabilmektedir.