STC Kaynak Kontrol Sistemi kaynak kapağını bir lazer sensör yardımı ile tarayarak yüzeysel hatalara karşı kalite kontrol işlemini gerçekleştirmektedir. STC geliştirdiği yazılımı ile farklı hata tiplerini tespit etmekte, ve müşteri tarafından belirtilen toleranslara uygunluğuna göre parçaları işaretlemektedir.
STC Kaynak kontrol sistemi kaynak yapıldıktan hemen sonra veya ayrı bir istasyonda ölçüm alabilir ve sonuçlarını müşteri sistemine aktarabilir. Müşteri ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen yazılımımız ile aynı anda birçok hata tipi incelenebilir. Kayıt ve Analiz modulü ile ölçüm alınan tüm parçaların kayıtları tutulabilmekte ve bu dosyalar geri çağrılarak farklı parametreler altında analizleri yapılabilmektedir.
Kaynak Kontrol Sistemi neredeyse tüm yüzeysel kaynak hatalarını tespit edebilmektedir. Örneğin aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere delik, kaçıklık, çentik, bindirme, tümsekleşme vb. diğer hatalar kaynak kontrol sistemi ile tespit edilebilmektedir.


business templates

Eğer yukarıda belirtilen kriterlerin hiçbiri sizin prosesinize uygun değilse ihtiyaçlarınıza uygun olarak müşteri odaklı bir çözüm geliştirebiliriz. Kaynak kontrol sistemi ile çok küçük parçaların kaynaklarının incelenmesinden büyük ebatlı parçaların incelenmesine kadar farklı yelpazelerde çözümler sunabilmekteyiz. Aşağıda kaynak kontrol sistemi ile çözüm sunabildiğimiz sektörleri bulabilirsiniz;